Ruilen:  Het is mogelijk om een Philishave welke u dubbel heeft te ruilen met een Philishave welke ikzelf dubbel heb. Indien u contact opneemt via e-mail en u maakt kenbaar welke types u dubbel heeft en welke types u zoekt dan maak ik aan u het zelfde kenbaar.   Wellicht kunnen wij dan tot een ruil komen.  Indien ruilen niet tot de mogelijkheden behoort maar aankopen wŔl dan verzoek ik u eveneens contact met mij op te nemen.
Dit geldt tevens voor onderdelen.                                

Ik zoek: een Philishave 7730 zoals links afgebeeld. De 7736 (rechts)  lijkt er bijzonder veel op (op de verchroomde huidspanring na) maar deze is reeds in mijn bezit.  Indien u een gave, werkende 7730 bezit, met een originele sluitring zoals afgebeeld op de linker foto en een bijpassend beschermkapje, en het spreekt u aan om deze te ruilen voor een splinternieuwe PSV Philishave, in nieuwe doos, zoals halverwege deze pagina staat afgebeeld, neemt u dan contact op.             pa3dbz@gmail.com 
7736
De 100.000e Philishave kwam op 9 september 1941 van de band en staat in het Rijksmuseum te Amsterdam.  Ook een 7743, in gebruik bij Z.K.H. Prins Claus aan boord van het Koninklijk jacht "De Groene Draeck" staat daar tentoon gesteld.  Het logo daarvan is duidelijk te zien. Zowel de jubileumschaal als de 7743 zijn tot 2008 aan het museum in bruikleen gegeven maar zijn het persoonlijk eigendom van Bram Porrey, voormalig Product Manager bij Philips DAP.

On September 9, 1941 (during World War II), the first 100,000 Philishaves where made. This Jubilee model, along with a  Philishave 7743 from the Royal Yacht "De Groene Draeck" (The Green Dragon) is on display at the Rijksmuseum in Amsterdam. This Razor, the Green Dragon, was used by H.R.H. Prince Claus of The Netherlands.  
1941:   100.000 Philishaves Jubileumschaal (Philishave 7736)
1941:   100,000 Philishaves Jubilee glass-plate (Philishave 7736)
7743 met de "Groene Draeck"
7743 with the "Green Dragon"
  In 1995 werd de 300.000.000e Philishave geproduceerd.  Het jubileum model HS 930
              300,000,000 Philishaves are sold in 1995.   The jubilee model HS 930

Jubileum shaver. Philishave 60 jaar (1998).  HQ 5860
Jubilee shaver. 60 years Philishave (1998).  HQ 5860
^  HS 190   +  HQ 6762        APRIL 2002   400.000.000 Philishaves verkocht. ^
    ^  HS 190   +  HQ 6762        APRIL 2002   400,000,000 Philishaves sold. ^
De naam Philishave is in 2007 gewijzigd in de naam "PHILIPS"
  The name "Philishave" is changed in "PHILISHAVE" in 2007.   
HQ 402
   HQ 402   
HQ 468
  +
<>
Voorbeelden van zelfde type en kleur. Tekst:  Links: PHILISHAVE   Rechts: PHILIPS  (Klik voor een vergroting)
 
             Examples of same type and  color. Text:  Left: PHILISHAVE  Right: PHILIPS  (Click to enlarge)
(Philishave) HQ 8150 (Philips)
(Philishave) HQ 8160 (Philips)
(Philishave) HQ 8170 (Philips)
(Philishave) HQ 9020 (Philips)
(Philishave) HQ 9070 (Philips)
(Philishave) HQ 9080 (Philips)
Klik voor een vergroting
     Click to enlarge 
Klik op elke foto voor een vergroting
     Click on each picture to enlarge
HS 190
7730
<< HQ 7141 (PSV)  (speciale editie Philips Sport Vereniging) (Ge´ntroduceerd eind 2006)
<< HQ 7141 (PSV) (special edition Philips Sport Vereniging) (vereniging = club)
(Introduced december 2006)


2007: 30.000.000 Philishaves geproduceerd in de Philips fabriek te Zhuhai (China)
2007: 30,000,000 Philishaves are made in the Philips Factory in Zhuhai (PRC)
HQ 7142 REAL MADRID >>
Special edition, ge´ntroduceerd eind 2008  >>
HQ 7142 REAL MADRID >>
Special edition, introduced december 2008 >>
Klik voor een vergroting
        Click to enlarge

HQ 468
1989:   HS 950  50 jaar Philishave
1989:   HS 950  50 Years Philishave
Mijn persoonlijke Mr. Staalbaard
   My personal Mr. Steelbeard
Onderdeel ^^ van het Kerstpakket voor de medewerkers van de Philips fabriek in Drachten in 2006
Part of a Cristmas box ^^ for the co-operators of the Philips factory in Drachten in 2006
HQ 7195
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Mijn expositie thuis
My exposition at Home
Klik voor een vergroting
      Click to enlarge
PHILISHAVE                                                                                                                    PHILIPS
HQ 40  (30.000.000)

This page has been updated 2021-04-07
^^ Achter-aanzicht   Voor-aanzicht ^^
^^ Reverse site                Front site ^^
< HQ 6762 >
Met groot respect voor de beroemde ontwerper Raymond Loewy maar er is nimmer bewezen
dat deze de Philishaves 7743 en / of 7735 heeft ontworpen (Klik op zijn foto voor al zijn uitvindingen)
With due respect for this great designer but there is never proved that Raymond Loewy invented
the Philishaves 7743 and / or 7735 (Click on his photo for all his inventions)

=====================================================================================================
=====================================================================================================
pa3dbz@gmail.com
HQ 40  (Special Edition)
XTR 705  (De 1e Philishave met Vibrafolie)
XTR 705 (The 1st. Philishave with Vibrafoil)
Klik voor een vergroting
     Click to enlarge 
PHILIPS
HQ 7195
       S 3552 Jubileum Shaver
80 jaar PHILISHAVE 1939-2019 
80 Year PHILISHAVE 1939-2019
HP 1311  PHILIPS - HP 1311 PHILISHAVE 1939-1979
     40 jaar  PHILISHAVE40 Year PHILISHAVE
PHILISHAVE                                                                                                                    PHILIPS
PHILIPS