Ruilen:  Het is mogelijk om een Philishave welke u dubbel heeft te ruilen met een Philishave welke ikzelf dubbel heb. Indien u contact opneemt via e-mail en u maakt kenbaar welke types u dubbel heeft en welke types u zoekt dan maak ik aan u het zelfde kenbaar.   Wellicht kunnen wij dan tot een ruil komen.  Indien ruilen niet tot de mogelijkheden behoort maar aankopen wŔl dan verzoek ik u eveneens contact met mij op te nemen.
Dit geldt tevens voor onderdelen.                                

Ik zoek: een Philishave 7730 zoals links afgebeeld. De 7736 (rechts)  lijkt er bijzonder veel op (op de verchroomde huidspanring na) maar deze is reeds in mijn bezit.  Indien u een gave, werkende 7730 bezit, met een originele sluitring zoals afgebeeld op de linker foto en een bijpassend beschermkapje, en het spreekt u aan om deze te ruilen voor een splinternieuwe PSV Philishave, in nieuwe doos, zoals halverwege deze pagina staat afgebeeld, neemt u dan contact op.             pa3dbz@gmail.com 
7736
Ik verdiep mij ook in de techniek van scheerhoofden van zowel Norelco's, Philishaves als Ladyshaves en ben derhalve zeer ge´nteresseerd in alles wat mijn kennis hieromtrent kan vergroten. Indien u dat ook bent dan kunnen wij misschien tot uitwisseling van gegevens komen.    Contact:   pa3dbz@gmail.com

Do you want or have some information about Razor heads for Norelco /  Philips Men's shavers and / or Ladyshaves?    Contact:   pa3dbz@gmail.com
De 100.000e Philishave kwam op 9 september 1941 van de band en staat in het Rijksmuseum te Amsterdam.  Ook een 7743, in gebruik bij Z.K.H. Prins Claus aan boord van het Koninklijk jacht "De Groene Draeck" staat daar tentoon gesteld.  Het logo daarvan is duidelijk te zien. Zowel de jubileumschaal als de 7743 zijn tot 2008 aan het museum in bruikleen gegeven maar zijn het persoonlijk eigendom van Bram Porrey, voormalig Product Manager bij Philips DAP.

On September 9, 1941 (during World War II), the first 100,000 Philishaves where made. This Jubilee model, along with a  Philishave 7743 from the Royal Yacht "De Groene Draeck" (The Green Dragon) is on display at the Rijksmuseum in Amsterdam. This Razor, the Green Dragon, was used by H.R.H. Prince Claus of The Netherlands.  
1941:   100.000 Philishaves Jubileumschaal (Philishave 7736)
1941:   100,000 Philishaves Jubilee glass-plate (Philishave 7736)
7743 met de "Groene Draeck"
7743 with the "Green Dragon"
  Klik op deze 3 foto's voor een vergroting
       Click on this 3 pictures to enlarge
In 1970 werd de 100.000.000e Philishave geproduceerd.
100,000,000 Philishaves are sold in 1970.
In 1984 werd de 200.000.000e Philishave geproduceerd.
200,000,000 Philishaves are sold in 1984.
  In 1995 werd de 300.000.000e Philishave geproduceerd.  Het jubileum model HS 930 >
              300,000,000 Philishaves are sold in 1995.   The jubilee model HS 930 >

< Jubileum shaver. Philishave 60 jaar (1998). Model HQ 5860
< Jubilee shaver. 60 years Philishave (1998). Model HQ 5860
^  HS 190   +  HQ 6762        APRIL 2002   400.000.000 Philishaves verkocht. ^
^  HS 190   +  HQ 6762        APRIL 2002   400,000,000 Philishaves sold. ^
Philips heeft in 2007 besloten om op de scheerapparaten de naam "Philishave"  te wijzigen in "Philips" . 
Het typenummer staat nu op de achterzijde.  Een andere wijziging waar rekening mee gehouden
dient te worden is dat ˇˇk de kleuren gewijzigd kunnen zijn. Voorbeelden daarvan treft u onderstaand aan.
The name "Philishave" is changed in "Philips" in 2007.  The typenumbers are printed on the reverse side.  
Colors could be changed too. Examples are pictured below.
  Oude typenummers
Former typenumbers
      
Zelfde typenummers
Same typenumbers       
         
HQ 30 (Philishave)
HQ 30 (Philips)
<<< HQ 402
   HQ 402 >>>
HQ 422
HQ 422
HQ 560
HQ 560
HQ 586
HQ 586
  +
<>
Voorbeelden van zelfde type en kleur. Tekst:  Links: PHILISHAVE   Rechts: PHILIPS  (Klik voor een vergroting)
 
             Examples of same type and  color. Text:  Left: PHILISHAVE  Right: PHILIPS  (Click to enlarge)
(Philishave) HQ 8150 (Philips)
(Philishave) HQ 8160 (Philips)
(Philishave) HQ 8170 (Philips)
(Philishave) HQ 9020 (Philips)
(Philishave) HQ 9070 (Philips)
(Philishave) HQ 9080 (Philips)
HQ 5860
Klik op de foto's voor een vergroting
     Click on the pictures to enlarge 
Klik voor een vergroting
     Click to enlarge 
Klik op elke foto voor een vergroting
     Click on each picture to enlarge
HS 190
7730
<< HQ 7141 (PSV)  (speciale editie Philips Sport Vereniging) (Ge´ntroduceerd eind 2006)
<< HQ 7141 (PSV) (special edition Philips Sport Vereniging) (vereniging = club)
(Introduced december 2006)


2007: 30.000.000 Philishaves geproduceerd in de Philips fabriek te Zhuhai (China)
2007: 30,000,000 Philishaves are made in the Philips Factory in Zhuhai (PRC)
HQ 7142 REAL MADRID >>
Special edition, ge´ntroduceerd eind 2008  >>
HQ 7142 REAL MADRID >>
Special edition, introduced december 2008 >>
Klik voor een vergroting
        Click to enlarge

HQ 406
HQ 406
1989:   HS 950  50 jaar Philishave >>
1989:   HS 950  50 Years Philishave >>
< Klik voor een vergroting
   < Click to enlarge 
Mijn persoonlijke Mr. Staalbaard
   My personal Mr. Steelbeard
Onderdeel ^^ van het Kerstpakket voor de medewerkers van de Philips fabriek in Drachten in 2006
Part of a Cristmas box ^^ for the co-operators of the Philips factory in Drachten in 2006
HQ 7195
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Mijn expositie thuis
My exposition at Home
Klik voor een vergroting
      Click to enlarge
PHILISHAVE                                                                                                                    PHILIPS
HQ 40  (30.000.000)

UPDATE 2021-05-27
^^ Achter-aanzicht   Voor-aanzicht ^^
      ^^ Reverse site    Front site ^^
< HQ 6762 >
Met groot respect voor de beroemde ontwerper Raymond Loewy maar er is nimmer bewezen
dat deze de Philishaves 7743 en / of 7735 heeft ontworpen (Klik op zijn foto voor al zijn uitvindingen)
With due respect for this great designer but there is never proved that Raymond Loewy invented
the Philishaves 7743 and / or 7735 (Click on his photo for all his inventions)

=====================================================================================================
=====================================================================================================
Klik voor een vergroting
      Click to enlarge
pa3dbz@gmail.com
HQ 40  (Special Edition)
Klik voor een vergroting
     Click to enlarge 
PHILIPS
  <<< Jubileum shaver S 3551
80 jaar PHILISHAVE  1939-2019
80 Year PHILISHAVE 1939-2019
           HP 1311 PHILIPS 1939-1979  >>>>
40 jaar PHILISHAVE  40 Year PHILISHAVE
PHILISHAVE                                                                                                                    PHILIPS
PHILIPS
  <<< HQ 468
HQ 468 >>>