Welkom op mijn website  /    Welcome to my website            Mijn naam is Peter Jonker / My name is Peter Jonker
Voor het laatst bijgewerkt op 18-01-2022    Last update: 2022-01-18                email: pa3dbz@gmail.com

Na de militaire diensttijd zijn door mij,  voor wat betreft moderne elektronica, examens bij de PTT afgelegd welke hebben geresulteerd in het behalen van de hoogste zendmachtiging in Nederland voor het gelicenseerd Radio-Zendamateurisme. Daarbij zijn  mij door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (in casu de PTT) de persoonlijke roepletters  PA3DBZ toegekend en heeft als zodanig  dan ook niets te maken met de z.g. 27 Mc band. Het leggen van contacten over de gehele wereld door middel van het gesproken woord, telex, morseschrift, en / of Amateurtelevisie op speciale, voor Radio-zendamateurs gereserveerde frequenties behoort daarbij tot de toegestane mogelijkheden. Deze zendmachtiging is geldig in de gehele wereld en, op basis van wederkerigheid (z.g. "reciproke regelingen")  is het tevens toegestaan om, als gast, vanuit n van de aan deze reciproke regeling deelnemende landen,  de zelfde uitzendingen te verzorgen (denk daarbij b.v. aan een vakantie adres). Het  uitzenden van muziek, in welke vorm dan ook, is, zowel in Nederland als in een gastland, niet toegestaan. Zelfbouw van allerlei (rand)apparatuur is, althans voor mij,  het meest interessant.

Electronics and electronic equipment has always fascinated me. The result of that, among other things, is my participation as HAM Radio-Amateur with the highest license in The Netherlands and valid to the rest of the world.  Therefore I have done several examinations and became the personal call sign: PA3DBZ.  Note: HAM-radio has nothing to do with CB (Citizens Band). Making contacts, around the world, by means of Radio, Telex, Morse code and / or Amateur-Television on special frequencies for HAM Radio-Amateurs, making equipment such as Transmitters, Receivers, Power supply's, Aerials, etc. is possible and allowed but strictly regulated. Transmitting music is not permitted.

Historische apparatuur bleef niet onopgemerkt. Met name oude apparatuur van Bakeliet. Dat resulteerde, de afgelopen 30 jaar, in een  verzameling van 900 verschillende Norelco's, Philishaves en Ladyshaves.
Historical equipment was and is very interesting for me too. In particular old fashioned equipment made of Bakelite. That was, 30 years ago, the start of my Philishave and Ladyshave Razor collection.

Alle apparaten zijn schoongemaakt, ontsmet en gerestaureerd en verkeren derhalve in nieuwstaat. Het aantal buitenlandse scheerapparaten, en dan voornamelijk Japanse, groeide uit tot ongeveer 150.
All the Razors are cleaned, disinfected and renovated and they are, so to speak, "nearly new". At this moment there are 700 different  Philips, Norelco and 150 Foreign (mainly Japanese) Razors in my collection.

In Nederland zijn, voor zover bekend, ongeveer 100 verzamelaars welke deze hobby k uitoefenen en de meeste daarvan zijn lid van de Philishave Verzamelaars Club (PVC) waarvan ik op dit moment Voorzitter ben.
In my country, The Netherlands, there are, as far as I know, 100 people collecting Razors and most of them are members of the Philishave Collectors Club (PCC). At this moment, I am Chairman of this club.

De interesse in elektronica kreeg vaste vorm gedurende
mijn militaire diensttijd op een Alouette III helikopter van
december 1964 t/m januari 1966 op de Vliegbasis Deelen.  
< Alouette van het 298 Squadron. (Klik voor vergroting).        
The start of my hobby was in 1964 in the military service
on a Alouette III Helicopter.  
< Helicopter of the 298 Squadron. (Click to enlarge).             "CQ" is Radio- en/of Morsecode en betekend: algemene aanroep
                                voor ieder die zou willen reageren.
                               "CQ sounds like "Seek you" and is
                       HAM Radio language and / or Morse code for:
                            "I call anybody who wants to respond"
              PA3DBZ 
.--.  .-  ...--  -..  -...  --..
Klik op deze foto's voor een vergroting
     Click on this pictures to enlarge
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Peace to all countries in the World
Info: email Philishave Verzamelaars Club: philishave.verzamelaars@gmail.com
Info: email Philishave Collectors Club: philishave.verzamelaars@gmail.com
  Jac. Engel                              Peter Jonker                              Evert Kleijn
ecretaris PVC                       Voorziiter PVC                         Penningmeester PVC
Secretary PCC                      Chairman PCC                           Treasurer PCC
Arrival of the Alouette III: Copy and Paste this URL in your browser:
                    https://www.youtube.com/watch?v=NHH5IknhBMc
298 Squadron